OFERTA
LOGOPEDIA

Terapia polegająca na usuwaniu zaburzeń mowy, przywracaniu mowy, wyrównywaniu opóźnień mowy oraz wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
Budowanie systemu komunikacji alternatywnej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

INTEGRACJA SENSORYCZNA - SI

SI jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy. Terapia SI ma pomóc w integracji zmysłów, poprawia praksję, kontrolę posturalną i schemat ciała.
TERAPIA RĘKI

Terapia ta to usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć, najpierw pracujemy nad prawidłową postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej, a dopiero w kolejnych etapach, nad przygotowaniem dłoni do wykonywania precyzyjnych ruchów.
FIZJOTERAPIA

Rehabilitacja dzieci tu zajmuję się diagnostyką wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju niemowląt i małych dzieci. Diagnozuję i terapię prowadzę także z osobami dorosłymi.
W ofercie gabinetu jest masaż (różne rodzaje), elektorterapia, ultradźwięki, solux, bańki chińskie oraz gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna.

Zajęcia mające na celu stymulowanie i wspieranie rozwoju dziecka poprzez stwarzanie dziecku z zakłóceniami rozwojowymi
możliwości wszechstronnego rozwoju.
Terapia poprawia efektywności i skuteczności edukacji dziecka, wyrównaniu braków w umiejętnościach szkolnych a wreszcie eliminowaniu niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji emocjonalnych i społecznych.
TERAPIA ZABURZEŃ
ROZWOJU

Każde dziecko z autyzmem czy innym zaburzeniem rozwoju jest indywidualnością.
Zajęcia terapeutyczne dostosowywane są, do potrzeb dziecka oraz jego rodziny.
Celem terapii jest poprawa życia i funkcjonowania dziecka i jego rodziny w otoczeniu.
OFERTA

LOGOPEDIA

Terapia polegająca na usuwaniu zaburzeń mowy, przywracaniu mowy, wyrównywaniu opóźnień mowy oraz wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
Budowanie systemu komunikacji alternatywnej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

DIAGNIZA I TERAPIA
SI


SI jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy. Terapia SI ma pomóc w integracji zmysłów, poprawia praksję, kontrolę posturalną i schemat ciała.

FIZJOTERAPIA


Terapia ta to usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć, najpierw pracujemy nad prawidłową postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej, a dopiero w kolejnych etapach, nad przygotowaniem dłoni do wykonywania precyzyjnych ruchów.

TERAPIA RĘKIRehabilitacja dzieci tu zajmuję się diagnostyką wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju niemowląt i małych dzieci. Diagnozuję i terapię prowadzę także z osobami dorosłymi.
W ofercie gabinetu jest masaż (różne rodzaje), elektorterapia, ultradźwięki, solux, bańki chińskie oraz gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna.

TERAPIA

PEDAGOGICZNA


Zajęcia mające na celu stymulowanie i wspieranie rozwoju dziecka poprzez stwarzanie dziecku z zakłóceniami rozwojowymi
możliwości wszechstronnego rozwoju.
Terapia poprawia efektywności i skuteczności edukacji dziecka, wyrównaniu braków w umiejętnościach szkolnych a wreszcie eliminowaniu niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji emocjonalnych i społecznych.

TERAPIA ZABURZEŃ ROZWOJUKażde dziecko z autyzmem czy innym zaburzeniem rozwoju
jest indywidualnością.
Zajęcia terapeutyczne dostosowywane są, do potrzeb dziecka
oraz jego rodziny.
Celem terapii jest poprawa życia i funkcjonowania dziecka i jego rodziny w otoczeniu.

OFERTA

LOGOPEDIA

Terapia polegająca na usuwaniu zaburzeń mowy, przywracaniu mowy, wyrównywaniu opóźnień mowy oraz wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
Budowanie systemu komunikacji alternatywnej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

DIAGNIZA I TERAPIA
SI


SI jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy. Terapia SI ma pomóc w integracji zmysłów, poprawia praksję, kontrolę posturalną i schemat ciała.

TERAPIA RĘKI


Terapia ta to usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć, najpierw pracujemy nad prawidłową postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej, a dopiero w kolejnych etapach, nad przygotowaniem dłoni do wykonywania precyzyjnych ruchów.


FIZJOTERAPIA


Rehabilitacja dzieci tu zajmuję się diagnostyką wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju niemowląt i małych dzieci. Diagnozuję i terapię prowadzę także z osobami dorosłymi.
W ofercie gabinetu jest masaż (różne rodzaje), elektorterapia, ultradźwięki, solux, bańki chińskie oraz gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna.

TERAPIA

PEDAGOGICZNA


Zajęcia mające na celu stymulowanie i wspieranie rozwoju dziecka poprzez stwarzanie dziecku z zakłóceniami rozwojowymi
możliwości wszechstronnego rozwoju.
Terapia poprawia efektywności i skuteczności edukacji dziecka, wyrównaniu braków w umiejętnościach szkolnych a wreszcie eliminowaniu niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji emocjonalnych i społecznych.Każde dziecko z autyzmem czy innym zaburzeniem rozwoju jest indywidualnością.
Zajęcia terapeutyczne dostosowywane są, do potrzeb dziecka
oraz jego rodziny.
Celem terapii jest poprawa życia i funkcjonowania dziecka i jego rodziny w otoczeniu.

TERAPIA
PEDAGOGICZNA